Krzysztof Radzki/East News

Bart Staszewski, aktywista LGBT pochodzący z Lublina. 
W 2017 roku wyprodukował film dokumentalny - Artykuł 18. Jest to najważniejszy jak dotąd dokument o walce LGBT o równość w Polsce. Jest jednym z organizatorów Marszu Równości w Lublinie. Członek stowarzyszenia "Miłość nie wyklucza" i jednym z założycieli "Stowarzyszenia Marszu Równości w Lublinie". 
W 2019 wraz z grupą prawników z grupy Wolne Sądy zatrzymał dystrybucję homofobicznych naklejek Gazety Polskiej "Strefa wolna od LGBT". 
W 2019 roku został wyróżniony Europejską Nagrodą Tolerancji. 
Więcej o mnie: tutaj

W latach 2018 - 2019 formalny organizator Marszu Równości w Lublinie. Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, kilkukrotnie zakazywał naszej Parady. Wspólnie z adw. Bartoszem Przeciechowskim, adw.. Sarą Wilk oraz adw. Moniką Deputat dwukrotnie walczył o uchylenie zakazu, dzięki czemu Marsz Równości mógł przejść.
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek stwierdził w 2018 roku, że organizowany przez Staszewskiego Marsz Równości był "propagowaniem zboczeń, dewiacji i wynaturzeń". W tym samym czasie radny z Lublina Tomasz Pitucha stwierdził, że Marsz promuje "pedofilię". Po długiej walce w sądzie, w 2019 roku wojewoda na mocy ugody sądowej przeprosił za swoje słowa, a radny został skazany winnym i musiał wypłacić zadośćuczynienie.

DISKUSSION LOVING ACTIVISM AGAIN 
Uniwersytet Wiedenski, ekspert
PIERWSZE WIDEO PRAWNO-CZLOWIECZE
III Kongres Praw Obywatelskich, ekspert   
PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE. OSTATNIE ZMIANY I STRATEGIA NA PRZYSZLOSC
II Kongres Praw Obywatelskich, panelista
FILM JAKO SRODEK W WALCE O ROWNE PRAWA, Film als ein Instrument im Kampf um gleiche Rechte
Europa Universitat Frankfurt Oder, ekspert

PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, panelista
Back to Top