W związku z treściami umieszczonymi na niniejszej stronie internetowej dotyczącymi Gminy Niebylec toczy się postępowanie z powództwa  Gminy Niebylec przeciwko Bartoszowi Staszewskiemu o ochronę dóbr osobistych przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Autor: Przemyslaw Stefaniak
Czym jest strefa wolna od LGBT?
Strefa wolna od ideologii LGBT lub strefą anty-LGBT nazywamy miejscowość (gminę, powiat, województwo) w Polsce objętą uchwałą deklarującą, że jest to teren wolny od tzw. „ideologii LGBT” lub podobną. 
Co jest w takiej uchwale?
Dokumenty te różnią się czasem treścią lub preambułą. Czasami myli się tam transseksualizm i transwestytyzm (przykład Zwierzyńca), czasami są to akty poparcia dla homofobicznego arcybiskupa Jędraszewskiego (przykład z Białegostoku). 
Czy te uchwały łamią polskie prawo?
„Zgodnie z art. 7 Konstytucji i orzecznictwem NSA samorząd ma działać na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. To chroni obywateli przed nadmierną ingerencją władzy w obszary, na które ta nie powinna mieć wpływu.   Konstytucja – a dokładnie art. 32 – ustanawia zakaz dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Na władzach publicznych ciąży więc obowiązek budowania społeczeństwa, które jest równe.
W opinii wielu prawników dokumenty samorządów mogą łamać prawo i naruszać międzynarodowe konwencje - interweniować mogą wyłącznie wojewodowie bo to oni sprawują nadzór nad legalnością działań samorządu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar rozpoczął zaskarżanie dyskryminujących uchwal do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wiele działań w tym zakresie.
Unia Europejska przyjęła rezolucję potępiającą powstawanie takich stref w Polsce oraz wzywającą Komitet Regionów do działania.
Gdzie znajdę strefy wolne od LGBT?
Spis stref wolnych od LGBT, innych uchwał oraz dzialan lobbingowych można znaleźć na stronie atlasnienawisci.pl. Są tam też bezpośrednie linki do dokumentów przyjmowanych przez samorządy.
Dlaczego zaczęto przyjmować uchwały anty-LGBT?
Jest to kampania, którą rozpoczęli samorządowcy PiS z Lubelszczyzny w odpowiedzi na deklaracje LGBT, którą podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w styczniu 2019 r. Na wezwanie samorządowców z sejmiku województwa lubelskiego pozytywnie odpowiedziały samorządy lokalne. Były też inspirowane przez ultra-prawicowe organizacje:
Nie każdy samorządowiec jest intelektualistą czy absolwentem Gender Studies, ale każdy powinien znać różnicę między rzetelnymi badaniami i standardami nauki i medycyny, a pseudointelektualną gadaniną. W niektórych gminach do samorządów podrzucane są ulotki zaprzeczające rozpoznaniom Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, jak choćby te, gdzie orientacja homoseksualna utożsamiana jest z pedofilią. Takie materiały dostarczane są przez fundamentalistyczne organizacje, jak choćby Fundacja „Pro” Prawo do Życia, Stowarzyszenie im. Piotra Skargi czy Stowarzyszenie Ordo Iuris. Ewa Majewska dla Monde-diplomatique
Czy dekoracja jest szkodliwa?
Dokumenty te wprowadzają pewne nowe zadanie dla samorządów jakim jest "walka z ideologią". Tworzenie tego typu dokumentów to tworzenie efektu mrożącego. Im mniejsze miasto, gmina czy powiat tym większa szansa na to, że układ sił: samorząd - budżet miejski - instytucje zależne/współpracujące z samorządem będzie w efekcie blokował na przykład edukację antydyskryminacyjną. Ta bierność może też oznaczać przyzwolenie na homofobiczną przemoc. Najbardziej narażeni na nią są młodzi ludzie.
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Kampanię Przeciw Homofobii, Funację Trans-Fuzja i Lambdę Warszawa, blisko 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, a połowa objawy depresji (dane za: Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015–2016 pod red. Magdaleny Świder i dr Mikołaja Winiweskiego). Dla porównania odsetek osób zmagających się z depresją dla ogółu społeczeństwa wynosi zaledwie 5 proc. Oznacza to, że skala problemu samobójstw i depresji wśród lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych jest porażająca. 
Więcej o tym jak homofobia wpływa na młodych ludzi w artykułach:
Czym jest ideologia LGBT?
Tworzący strefy wolne LGBT, nie mają wspólnego zdania na ten temat. Warto przytoczyć wypowiedź radnego PiS Brzózki ze Świdnika dla Gazety Wyborczej "Lepiej by było, gdybyś wyjechała":
Sprawy prywatne, takie jak seksualność, pozostaną prywatne. Dzieci nie będą demoralizowane, rodzice – pozbawiani prawa do ich wychowania w zgodzie ze swoimi przekonaniami; nauczyciele i przedsiębiorcy – zmuszani do realizowania przywilejów dla mniejszości. To pierwszy krok, w którym stawiamy granice. Kolejnym, na jesieni, będzie przyjęcie samorządowej karty praw rodziny. Określimy, jak zabezpieczyć rodziny w zakresie oświaty i pomocy społecznej. Żeby były bezpieczne od wszelkiej ideologii, a że obecnie w Polsce forsowana jest właśnie ideologia LGBT... mówi radny Brzózka.
Dla wielu konserwatystów ideologia LGBT to spektrum zachowań takich jak trzymanie się za ręce, w którym widzą epatowanie seksualnością czy chęć zawierania związków partnerskich/małżeństw, które uważają za atak na małżeństwa różnopłciowe. W adopcji przez pary jednopłciowe upatrują pedofilii, a marsze równości to wg. ich aksjologii niemoralne i grzeszne pochody, których należy zakazać (odsyłam do wywiadu wyżej).
Dlaczego zacząłem robić zdjęcia?
Odpowiedź tutaj.
Back to Top